Περίπου 1.500MW υπεράκτιων αιολικών πάρκων αναμένεται να κατασκευαστούν μέσα στην επόμενη διετία, ενώ μέχρι το 2020, εκτιμάται ότι έως και 40GW αιολικών εγκατεστημένων μέσα στη θάλασσα θα καλύπτει το 4% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με έκθεση της EWEA (European Wind Energy Association) σήμερα τα θαλάσσια αιολικά πάρκα δεν ξεπερνούν τα 1100MW.

Η αλματώδης ανάπτυξη της αγοράς έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων παικτών της αγοράς ηλεκτρισμού παγκοσμίως, ενώ εκτός από τις εταιρείες ηλεκτρισμού, σημαντική ανάπτυξη αναμένεται και για τις κατασκευαστικές αλλά και τις ναυπηγικές εταιρείες που θα κληθούν να υλοποιήσουν τα φιλόδοξα project σε Βόρεια Θάλασσα και Ατλαντικό.


Τα υπεράκτια αιολικά της Ε.Ε.

Το πρώτο υπεράκτιο αιολικό πάρκο κατασκευάστηκε το 1991 στο Vindeby της Δανίας. Σήμερα έχουν εγκατασταθεί συνολικά 1.100MW σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το 2007 εντάχθηκαν ακόμη τρία μεγάλα projects σε Βρετανία, Σουηδία και Ολλανδία. Πρόκειται για το πάρκο 110MW στο Lillgrund της Σουηδίας, το πάρκο 90MW στο Burbo Bank της Βρετανίας και το πάρκο Q7 120MW στην Ολλανδία.

Τα επόμενα χρόνια εκτιμάται ότι μπορούν να προστεθούν:

Περί τα 1.800MW στη Μεγάλη Βρετανία. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα για το πάρκο στην περιοχή Robin Rigg της Σκωτίας (180MW), ενώ υπό κατασκευή βρίσκονται ακόμη δύο πάρκα 180MW στις ανατολικές ακτές της Αγγλίας και 90MW στην Ουαλία.

Διάφορα ακόμη έργα έχουν ήδη αδειοδοτηθεί, μεταξύ των οποίων και το πάρκο που θα κατασκευαστεί κοντά στις εκβολές του Τάμεση (500MW). Το πλέον φιλόδοξο project που έχει αδειοδοτηθεί από τη βρετανική κυβέρνηση είναι το πάρκο London Array 1.000MW.

Στη Γερμανία έχει εγκριθεί η κατασκευή 21 πάρκων. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των αδειοδοτημένων projects στη Γερμανία φτάνει τα 2.400MW.

Στην Ολλανδία το υπουργείο περιβάλλοντος έχει ανακοινώσει το διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος που θα χορηγηθεί για την ανάπτυξη υπεράκτιων και χερσαίων αιολικών πάρκων (3.000MW μέχρι το 2011).

Στη Σουηδία διάφορα projects, μεταξύ των οποίων και το πάρκο 640MW στο Kriegers Flak της Βαλτικής, βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης. Η γερμανική Vattenfall που κατασκεύασε το πάρκο στο Lillgrund σχεδιάζει ακόμη δύο πάρκα (150MW στην περιχοή Trelleboda και 300MW στην περιοχή Taggen).

Η πρωτοπόρος Δανία, ήδη κατασκευάζει επεκτάσεις των υπαρχόντων πάρκων της μία στο Horns Rev της Βόρειας θάλασσας (επιπλέον 200MW) και μία στο Nysted της Βαλτικής (200MW). Διάφορα ακόμη projects σε άλλες περιοχές, ανεβάζουν τη συνολική ισχύ που θα εγκατασταθεί στα 4.600MW.


Ελλάδα

Στη χώρα μας έχουν κατατεθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τρεις αιτήσεις για υπεράκτια αιολικά πάρκα. Η πρώτη αίτηση αφορά την περιοχή ανοικτά του Μαραθώνα για ισχύ 450MW από την εταιρεία Τέρνα Ενεργειακή. Η δεύτερη αίτηση αφορά το Θρακικό πέλαγος και έχει κατατεθεί επίσης από την Τέρνα Ενεργειακή για εγκατεστημένη ισχύ 585MW. Τέλος η τρίτη αίτηση προέρχεται από τον όμιλο Κοπελούζου, επίσης για το Θρακικό πέλαγος και για ισχύ 216MW. Σύμφωνα με πηγές της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας το μεγαλύτερο θέμα που θα πρέπει να επιλυθεί προκειμένου να προχωρήσουν οι συγκεκριμένες επενδύσεις αφορά τις διασυνδέσεις με το ηπειρωτικό δίκτυο που θα πρέπει να κατασκευαστούν, ώστε να διαχέεται η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα.

Κόστος

Το πρόβλημα για τα υπεράκτια αφορά το αυξημένο κόστος σε σχέση με τα συμβατικά αιολικά πάρκα. Επιπλέον εκτιμάται ότι στην επόμενη πενταετία το κόστος των υπεράκτιων θα αυξηθεί κατά 40%. Σήμερα το εκτιμώμενο κόστος των υπεράκτιων ανέρχεται σε 2,8 εκατ. ευρώ ανά εγκατεστημένο MW, όταν το 2003 – 2004 το αντίστοιχο κόστος ήταν 1,68 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης και της διασύνδεσης.

Παρ΄ όλα αυτά στις περισσότερες χώρες υπάρχουν σημαντικά κίνητρα κυρίως ως προς την τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας από υπεράκτια πάρκα. Χαρακτηριστικά στη χώρα μας με βάση το νόμο για τις ΑΠΕ η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας από υπεράκτια αιολικά ορίστηκε στα 90€/MWh έναντι 73€/MWh των αιολικών στο διασυνδεδεμένο σύστημα (τιμές 2006).

Πηγή: Capital.gr